Коли з'явилися ваги

Коли і де з’явилася міра ваги — кілограм? Ідея створення єдиної системи заходів виникла у Франції ще в XVIIXVIII століттях, проте була втілена в життя лише завдяки буржуазної революції 1789 року. У травні 1790 Національні збори доручило Паризької академії наук підготувати нову систему заходів.

І поки одні вчені намагалися вирахувати довжину одного градуса паризького меридіана для визначення одиниці довжини, фізики Лавуазьє (Antoine Laurent de Lavoisier, 17431794) і Рене-Жюст Гаюї (l’abb Ren Juste Ha y, 17431822) підготували матеріали для визначення ваги води основу для вимірювання тяжкості. За одиницю ваги взяли вагу кубічного дециметра дистильованої води, взятої при найбільшої щільності (+ 4 `С). Зважування проводилося у вакуумі та в місці, що знаходиться на рівні моря і на широті 45 `. Отримана величина була названа кілограмом і становила 1000 грам (від грецького грама напис, позначення).

Всі похідні одиниці також вважалися в десятковій системі і мали відповідні похідні: міріаграмм = 10 кілограмам, гектограмм = 10 декаграммам, декаграмм = 10 грамам, грам = 10 дециграма, дециграма = 10 сантиграмм, сантиграмм = 10 міліграмам. Еталон кілограма був введений ще 1889 на Першій Міжнародній Конференції Мер і Терезів. Він являє собою циліндр із сплаву платини та іридію, який до цих пір зберігається в Палаті Мір і Терезів (Bureau International des Poids et Mesures, BI M) в паризькому передмісті Севр.

Кілька копій є також і в інших країнах.
Поступово у ідеї такої уніфікації з’являлося все більше і більше прихильників, і вже в 1872 році в Парижі була скликана Міжнародна комісія з виготовлення зразків метричної системи для всіх народів, в ній брали участь представники тридцяти держав.

Комісія визнала за основи метричної системи архівні метр і кілограм, виготовлені в 1799 році. У 1875 році сімнадцятьма країнами була підписана Метрична конвенція для забезпечення міжнародної єдності і вдосконалення метричної системи і засновано Міжнародне бюро мір і ваг (Bureau International des Poids et Mesures, BIM) постійне установа, що знаходиться в передмісті Парижа. Після революції 1917 року до угод приєдналася і нова республіка, РРФСР.
За постановою РНК (Рада Народних Комісарів — аналог кабінету міністрів) слід було покласти в основу всіх вимірювань міжнародну метричну систему мір і ваг з десятковими підрозділами та похідними. Прийняти за основу одиницю довжини метр, а за основу одиниці ваги кілограм.

За зразки основних одиниць метричної системи прийняти копію міжнародного метра, що носить знак 28, та копію міжнародного кілограма, що носить знак 12, виготовлені з іридієвої платини, передані Росії I Міжнародної Конференцією Мер і Терезів в Парижі в 1889 році і збережені нині у Головній Палаті Мір і Терезів в Петрограді.
У СРСР користуватися старими одиницями мір і ваг заборонялося з 1 січня 1927 року. А в 1960 році на XI Генеральної Конференції з мір та ваг була підписана конвенція, що об’єднала вже тридцять дві країни.

Це конвенція визнавала Міжнародну систему СІ єдиною чи основною. У сім основних одиниць цієї системи входить кілограм, який визначається як маса 1,000028 кубічного дециметра води при температурі її найбільшої щільності.

Але крім цього універсального визначення, в Росії є і свій національний еталон він зберігається в Санкт-Петербурзі в НВО ВНИИМ ім. Д. І. Менделєєва.

Коли з’явилися ваги?